PUO EA MOHLOMPHEHI TONA-KHOLO DR. MOEKETSI MAJORO, MALEBANA LE HO KHAKOLA HO KENA TŠEBETSONG HA LETŠOLO LA HO KHUTLISA TŠEPO EA SECHABA KHAHLANONG LE BOTLOKOTSEBE BO JELENG SETSI KA HARE HO NAHA EA LESOTHO (OPERATION RESTORE HOPE).

Attachments

Visit Lesotho COVID-19 Official Facebook Page