MOHLOMPHEHI RAPAPA O FANA KA NTLHA-KEMO EA ‘MUSO MABAPI LE NYEOE EA TABA TSE AMANANG LE HO BULOA HOA PARAMENTE, LE LITABA TSA HO ETA HA MOHLOMPHEHI TONA-KHOLO LE MOTLOTLEHI RABASOTHO.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share: