POLELO EA LETONA LE KHABANE LA LIKHOKAHANYO, MAHLALE LE TṤEBELISO EA MAHLALE KA LITLALEHO TSE NTSENG LI HLAHELLA LITABENG KA BOEMO BA VODACOM LESOTHO

POLELO EA LETONA LE KHABANE LA LIKHOKAHANYO, MAHLALE LE TṤEBELISO EA MAHLALE KA LITLALEHO TSE NTSENG LI HLAHELLA LITABENG KA BOEMO BA VODACOM LESOTHO

Visit Lesotho COVID-19 Official Facebook Page