POLELO EA MOHLOMPHEHI TONA KHOLO DR. MOTSOAHAE THOMAS THABANE HOLIM’A MEHATO EO MUSO O TLANG HO E NKA HO BEBOFATSA LITLAMORAO TSA SEOA SA COVID-19 HO SECHABA SA BASOTHO LE MORUO OA NAHA

POLELO EA MOHLOMPHEHI TONA KHOLO DR. MOTSOAHAE THOMAS THABANE HOLIM’A MEHATO EO MUSO O TLANG HO E NKA HO BEBOFATSA LITLAMORAO TSA SEOA SA COVID-19 HO SECHABA SA BASOTHO LE MORUO OA NAHA

Visit Lesotho COVID-19 Official Facebook Page