PUO EA MOHLOMPHEHI TONA-KHOLO, DR MOEKETSI MAJORO TŠEBELETSONG
 EA HO ROMELA LEBOTHO LA SESOLE SA LESOTHO POLOKONG EA KHOTSO NAHENG EA MOZAMBIQUE-LABOHLANO LA 6 PHATO 2021-MAKOANYANE, MASERU

Attachments

Visit Lesotho COVID-19 Official Facebook Page