PHATLALATSO EA MOHLOMPHEHI TONA-KHOLO, DR MOEKETSI MAJORO, MALEBANA LE BOEMO BA KOKOANA-HLOKO EA COVID19 KAHARE HO NAHA EA LESOTHO- LA 26 ‘MESA, 2021 MASERU.

Attachments

Visit Lesotho COVID-19 Official Facebook Page